Model Kirkpatricka w nowej odsłonie

Action plan, czyli plan działania po szkoleniu można zastosować w każdej organizacji opierając się na znanym i klasycznym modelu #Kirkaptricka. Moi klienci otrzymują takie proste narzędzie – #Actionplan – wypełniany po szkoleniu przez każdego z uczestników, aby na jego podstawie zmierzyć efektywność danego szkolenia. Składa się on z 4 pytań:

  1. Reakcja (wg Kirkpatricka) – Co takiego zainspirowało Ciebie podczas szkolenia, że widzisz realne możliwości zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy zawodowej? (wg Doroty Jaworskiej)
  2. Nauka (wg Kirkpatricka) – Jakie kompetencje nabyłeś/aś lub udoskonaliłeś/aś dzięki szkoleniu, które wpłyną na poprawę efektywności Twojej pracy? (wg Doroty Jaworskiej)
  3. Zachowanie (wg Kirkpatricka) – W jaki sposób, gdzie i kiedy oraz (opcjonalnie) przy pomocy kogo zastosujesz je w pracy zawodowej? (wg Doroty Jaworskiej)
  4. Wyniki (wg Kirkpatricka) – Jakie wymierne korzyści będzie miała firma, w której pracujesz po realizacji pkt 4? (wg Doroty Jaworskiej) ????Moim zdaniem ankieta po szkoleniu powinna być skonstruowana właśnie w postaci takiego Action planu. Warunek jest jednak jeden – niezbędny jest komunikat dla uczestników ze strony przełożonego, że Action plan będzie traktowany jako #ROI, czyli zwrot z poniesionych kosztów na #szkolenie