Skuteczność procesów rekrutacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach cz. 1

cykl artykułów by time2work.

Cz. I – Przyczyny pojawienia się braków kadrowych w firmie

Sytuacja na rynku pracy w ostatnich latach wymusza na pracodawcach sięganie po kandydatów z firm i agencji rekrutacyjnych. Wielkość firmy przestała mieć znaczenie, robią to zarówno korporacje i średnie firmy, ale coraz częściej i małe. Trudności w znalezieniu pracowników i ich zatrudnieniu „spędzają sen z powiek” coraz większej liczby przedsiębiorców.

A gdybyśmy tak odwrócili model i zaczęli szukać powodów wystąpienia braków kadrowych w firmach, z pewnością lista byłaby długa. Zacznijmy od znalezienia przyczyn wewnątrz organizacji, które powodują, że pracownicy odchodzą generując jednocześnie wakaty.

Z lupą w firmie?

Zadanie dla właścicieli, kierowników, przedstawicieli firm, osób odpowiedzialnych za pracę ludzi. Zachęcam do zastanowienia się nad odpowiedziami na poniższe pytania – TOP 15:

 1. Jak wygląda w firmie struktura organizacyjna?
 2. Kto jest bezpośrednim przełożonym pracownika?
 3. Czy pracownik zna i rozumie jakie są jego obowiązki i zakres odpowiedzialności?
 4. Jak wygląda okres wdrożenia na stanowisko pracy nowego pracownika?
 5. Czy stanowisko pracy jest wyposażone we wszystkie niezbędne narzędzia pracy (np. komputer, oprogramowanie, dostęp do systemu, telefon itp.)?
 6. Co wiesz o swoich pracownikach (zainteresowania, hobby, sytuacja rodzinna itp.)
 7. Co ich motywuje do pracy?
 8. W jaki sposób się uczą (style uczenia się: wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk)
 9. Czy pracownik rozumie i zna system pracy, np. obowiązujące standardy, procedury itp.?
 10. Jakie benefity firma oferuje pracownikom?
 11. Czy to co zostało ustalone podczas rozmowy rekrutacyjnej ma potwierdzenie w codziennej pracy?
 12. Czy firma dostarcza bieżących informacji pracownikom dot. rozwoju firmy, aktualnych projektów, trendów na rynku, zmian w firmie itp. poprzez np. cykliczne spotkania komunikacyjne?
 13. Czy pracownicy znają strategię firmy, czyli po co przychodzą do firmy i czemu ma służyć ich praca?
 14. Czy są angażowani do zadań, projektów zgodnie z ich kompetencjami i potencjałem?
 15. Czy pracownicy mają od Ciebie bieżącą informację zwrotną nt wyników pracy, skuteczności i efektywności podjętych działań i inicjatyw?

Jeśli na większość pytań nie znasz odpowiedzi lub są one dla Ciebie niezadawalające, warto zatem zacząć od działań wewnątrz organizacji i szczegółowego rozpisania tego problemu np. wg Diagramu Ishikawy, czyli tzw. „rybiej ości”. 

Chętnie pomogę przy diagramie! – Dorota Jaworska, HRBP time2work, Coach ACC ICF, Akredytowany Konsultant Insights Discovery™, Certyfikowany Trener Biznesu. W time2work odpowiada za rekrutacje na stanowiska biurowe i wyższego szczebla, szkolenia, doradztwo i coaching wewnątrz organizacji jak i dla klientów zewnętrznych.

W kolejnej części cyklu artykułów by time2work, napiszę o tym co jest ważne przy uruchomieniu procesu rekrutacji na dane stanowisko pracy.